Protokół z Kioto

Kiedy ochrona środowiska dotyczy obszarów znajdujących się na terenie jednego kraju, stosowanie odpowiednich regulacji przez pojedyncze państwo ma sens. Objęcie ochroną pewnego gatunku ptaków czy atrakcyjnych obszarów zieleni albo też takich o dużej wartości historycznej to działania, które skutecznie obronią dany teren lub gatunek przed degradacją. Zupełnie inaczej przedstawia się sprawa ochrony tej części przyrody, którą dziel

czytaj dalej

Coraz więcej ozonu

Dziura ozonowa to jeden z tych problemów ekologicznych, o których słyszał każdy mieszkaniec cywilizowanej części świata. Już dzieciom w szkole powtarza się, że braki w warstwie ozonowej mają niekorzystny wpływ na ludzki organizm i ziemską atmosferę. Ozon z punktu widzenia życia na ziemi pełni funkcję warstwy ochronnej, zatrzymując część promieniowania ultrafioletowego emitowanego przez Słońce.
czytaj dalej

Międzynarodowa ochrona środowiska

Skuteczna ochrona środowiska jest możliwa, ale najlepsze efekty przynosi dopiero wtedy, gdy podobne środki zapobiegające degradacji stosowane są w różnych krajach. Na świecie powstało kilka ważnych programów ochrony środowiska o ambicjach międzynarodowych.

Jednym z nich jest Konwencja Ramsarska powstała już w 1971 roku. Jej nazwa pochodzi o

czytaj dalej

Światowa godzina dla Ziemi

Jedną z popularniejszych akcji ekologów na świecie jest Godzina dla Ziemi. Przedsięwzięcie to ma tak samo wielu zwolenników, jak i przeciwników. Argumentem „za” jest na pewno to, że nasza planeta coraz bardziej wymaga szczególnego traktowania. Lata bezmyślnego eksploatowania jej zasobów doprowadziły do prawie całkowitego wyczerpania zapasów węgla i ropy, a także do zanieczyszczenia wód i powietrza. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę ze skali zagrożenia,

czytaj dalej

Rozwinięte kraje są eko

Ekologia nie jest jedynie wymysłem znudzonych społeczeństw a realną potrzebą. Jednak nie jest to potrzeba pierwszego rzędu, co oznacza, że kraje mniej rozwinięte po prostu ekologią się nie zajmują, jest ona natomiast typowa dla państw o dobrze rozwiniętej gospodarce.

W pierwszej kolejności każde społeczeństwo musi zapewnić sobie podstawowe dobra. Należą do nich zapasy żywności, dach nad głową czy opieka zdrowotna. Gdy wszystkie te obszary

czytaj dalej

Coraz więcej wiatraków

Jednym z podstawowych problemów ochrony środowiska jest zbyt duże wydobycie nieodnawialnych surowców. Gdy wykorzystamy cały węgiel i ropę naftową po prostu zabraknie nam materiałów, które moglibyśmy „przerobić” na energię. Oczywiście znane są alternatywne metody uzyskiwania energii elektrycznej. Jedną z nich są elektrownie wiatrowe. Coraz większa liczba wiatraków pojawia się na świecie, a także w naszym kraju.

czytaj dalej