Jak wygląda środowisko naturalne w Polsce?

eko

jak_wyglada_srodowisko_naturalne_w_polsce.jpg

Stan środowiska naturalnego w Polsce, w porównaniu do tego sprzed transformacji systemowej znacznie się poprawił. Wraz z upadkiem socjalizmu, który opierał się na gospodarce przemysłowej, licznych kopalniach i hutach, które silnie zanieczyszczały przyrodę, państwo zainteresowało się tematem ochrony środowiska. Było to też związane z chęcią wstąpienia do Unii Europejskiej i koniecznością zgodności prawa krajowego z prawem wspólnotowym. Unia w kwestii ochrony środowiska, już w tym okresie posiadała silne restrykcje.

Obecnie prowadzony jest w Polsce monitoring stanu wód, powietrza i poziomu hałasu, na bazie wytycznych UE. Zadaniem państwa jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych i przywracanie elementów środowiska naturalnego do ich właściwego stanu. Pocieszający jest fakt, że rzeczywiście dzięki działaniom rządów krajowych i Unii, poziom zanieczyszczeń spada. Można to zauważyć w obniżaniu się zakwaszania opadów.

Dużym problemem jest jednak znaczny udział węgla w gospodarce. Pomimo lansowania ekologicznych rozwiązań, wciąż jest on najpopularniejszym nośnikiem energii. Jeśli chodzi o jakość wód powierzchniowych, to tak naprawdę czyste strumienie występują obecnie tylko w obszarach górskich lub terenach będących z dala od zakładów przemysłowych. Największe zanieczyszczenie powietrza występuje na południu kraju, ze względu na dużą liczbę fabryk.

Polska nieprzerwanie realizuje postanowienia zawarte w traktatach dotyczących ochrony przyrody. Rokuje to znaczne polepszenie się stanu środowiska.

zwrot odsetek przy wcześniejszej spłacie kredytu – dowiedz się więcej!
hurtownia zabawek Swede mentoring co to

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Akty europejskie dotyczące ekologii

Pierwsze konkretne decyzje dotyczące ochrony środowiska znalazły się w Jednolitym Akcie Europejskim z 1986 roku. Zawarte w nim przepisy opierają się na zasadzie pomocniczości Unii