Konferencje ekologiczne

eko

konferencje_ekologiczne.jpg

Konferencje ekologiczne każdorazowo zrzeszają setki, a nawet tysiące polityków, naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy. Spotkania tego typu mają na celu analizę zaistniałej sytuacji, prognozowanie przyszłych zmian, a także planowanie jak odwrócić proces pogarszania się stanu środowiska. Pierwsza tego typu konferencja odbyła się w 1972 roku w Sztokholmie.

Miała ona kluczowe znaczenie, gdyż to właśnie tam sporządzono podstawy dotyczące prawa ochrony środowiska. W 1995 roku, w Berlinie odbyła się konferencja poświęcona zmianom klimatycznym. Jednakże z powodu zbyt wolnego wprowadzania w życie aktów normatywnych, konieczna była dwa lata później konferencja w Kioto.

Podczas niej, doszło prawie do załamania się negocjacji. Państwa nie mogły uzgodnić wspólnego progu, dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Większość przedstawicieli ze 161 krajów odrzuciła żądania Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

W końcu ustalono, że stopień redukcji gazów będzie zależeć od możliwości każdego państwa. Obecnie, co roku odbywają się mniejsze i większe konferencje dotyczące ekologii. Nie mają one takiego znaczenia, jak te o charakterze międzynarodowym, ale są dobrym polem do dyskusji na temat przyszłości naszej planety.

W 2013 roku bardzo ważna konferencja miała miejsce w Warszawie. Szczyt Klimatyczny zgromadził na Stadionie Narodowym ponad 12 tysięcy uczestników, w tym około190 delegacji rządowych, liczne instytucje międzynarodowe, organizacje pozarządowe i przedstawicieli mediów. Według opinii uczestników, konferencja była dużym sukcesem organizacyjnym.

kredyt inkaso doradca podatkowy poznań

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Fundusze europejskie dla ochrony środowiska

Wraz z końcem 2013 roku zakończy się etap wykorzystania funduszy europejskich przeznaczonych na ochronę środowiska. Rozpoczął się on w roku 2007, a