Międzynarodowa ochrona środowiska

Kasia

Skuteczna ochrona środowiska jest możliwa, ale najlepsze efekty przynosi dopiero wtedy, gdy podobne środki zapobiegające degradacji stosowane są w różnych krajach. Na świecie powstało kilka ważnych programów ochrony środowiska o ambicjach międzynarodowych.

Jednym z nich jest Konwencja Ramsarska powstała już w 1971 roku. Jej nazwa pochodzi od miasta, w którym podpisano porozumienie – był to irański Ramsar. Konwencja skupia się przede wszystkim na ochronie terenów wodno-błotnych. Jej najważniejszym zadaniem jest dbanie o żyjące na takich terenach ptactwo.

W tym samym roku UNESCO ruszyło z programem zatytułowanym Man and Biospere, często oznaczanym skrótowo jako MAB. Nazwę programu na język polski można przetłumaczyć jako „człowiek i biosfera”, co ma odzwierciedlenie w stawianych przez MAB celach. Man and Biosphere koncentruje się wokół szczególnie cennych terenów. Ochrona za pomocą tego programu polega np. na tworzeniu rezerwatów.

Wśród umów międzynarodowych znajdziemy także dotyczące warstwy ozonowej. Problemy z zanikaniem ozonowej powłoki ochronnej to doskonały przykład na to, że ochrona środowiska wymaga koordynacji na poziomie ponadkrajowym. Wśród międzynarodowych regulacji tej kwestii wymienić możemy Konwencję Wiedeńską oraz Protokół Montrealski, który stanowił zbiór poprawek do wcześniejszych ustaleń.

OPTEAM https://rkc.com.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Modny ekologizm

Od jakiegoś czasu można zauważyć pewną tendencję, szczególnie u młodych ludzi, przejawiającą się silnym zainteresowaniem wszystkim tym co ekologiczne i przyjazne