Ekstremalna ochrona środowiska

Najbardziej znaną organizacją zajmującą się ochroną środowiska jest Greenpeace. O „zielonych” z Greenpeace’u głośno jest głownie za sprawą spektakularnych przedsięwzięć. Przywiązywanie się do drzew, wdrapywanie na wysokie kominy lub rusztowania mostów – zdaje się, że to żywioł działaczy tej organizacji.

Z jednej strony wyczyny greenpeace’owych ekologów można krytykować, z drugiej jednak – trzeba oddać im mistrzostwo w zwracaniu uwagi na problemy przyrodnicze. Sława Greenpeace najlepiej świadczy o tym, że organizacja wie, jak przyciągnąć media i zainteresować opinię publiczną.

 

czytaj dalej

Krytykowany Szczyt Ziemi

Ochrona naszej planety to nie tylko wprowadzanie kolejnych przepisów i ich egzekwowanie, ale również liczne dyskusje i tysiące badań. Wymiana poglądów przedstawicieli kolejnych państw pozwala na wypracowanie wspólnych stanowisk, co z kolei podnosi skuteczność ochrony środowiska. Jednak nie każda konferencja i nie każdy szczyt dają dobre wyniki. Zdarza się, że spotkania tego typu są szeroko krytykowane. Tak było w przypadku Szczytu Ziemi, który odbył się w Rio de Janeiro w 1992 roku.

Podstawowym zarzutem stał brak podjęcia decyzji, które prowadziłyby do realnych działań. Mimo wielu podpisanych dokumentów i umów, szefowie rządów lub prezydenci niemal stu osiemdziesięciu krajów zdołali jedynie zarysować ekologiczne cele, nie decydując się na podjęcie poważniejszych kroków. W związku z brakiem wymiernych efektów musiało pojawić się pytanie o sens organizowania tego typu konferencji, zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę, że przedsięwzięcia takie pochłaniają ogromne środki finansowe, które przecież mogłyby zostać przeznaczone na cele bezpośrednio związane z ochroną środowiska.

Kontrargumentem na zarzuty może być to, że spotkania na szczeblu międzynarodowym są doskonałą metodą budowania świadomości ekologicznej. Gdy przez kilka dnia najważniejsze media większości krajów mówią o ochronie środowiska, społeczeństwo zaczyna rozumieć powagę tego zagadnienia. Pytanie, czy ten pozytywny skutek jest wart nakładów finansowych przeznaczonych na organizację Szczytu.

czytaj dalej

Protokół z Kioto

Kiedy ochrona środowiska dotyczy obszarów znajdujących się na terenie jednego kraju, stosowanie odpowiednich regulacji przez pojedyncze państwo ma sens. Objęcie ochroną pewnego gatunku ptaków czy atrakcyjnych obszarów zieleni albo też takich o dużej wartości historycznej to działania, które skutecznie obronią dany teren lub gatunek przed degradacją. Zupełnie inaczej przedstawia się sprawa ochrony tej części przyrody, którą dziel

www.art-dance-ekg.com czytaj dalej

Coraz więcej ozonu

Dziura ozonowa to jeden z tych problemów ekologicznych, o których słyszał każdy mieszkaniec cywilizowanej części świata. Już dzieciom w szkole powtarza się, że braki w warstwie ozonowej mają niekorzystny wpływ na ludzki organizm i ziemską atmosferę. Ozon z punktu widzenia życia na ziemi pełni funkcję warstwy ochronnej, zatrzymując część promieniowania ultrafioletowego emitowanego przez Słońce.
czytaj dalej

Międzynarodowa ochrona środowiska

Skuteczna ochrona środowiska jest możliwa, ale najlepsze efekty przynosi dopiero wtedy, gdy podobne środki zapobiegające degradacji stosowane są w różnych krajach. Na świecie powstało kilka ważnych programów ochrony środowiska o ambicjach międzynarodowych.

Jednym z nich jest Konwencja Ramsarska powstała już w 1971 roku. Jej nazwa pochodzi o

czytaj dalej

Światowa godzina dla Ziemi

Jedną z popularniejszych akcji ekologów na świecie jest Godzina dla Ziemi. Przedsięwzięcie to ma tak samo wielu zwolenników, jak i przeciwników. Argumentem „za” jest na pewno to, że nasza planeta coraz bardziej wymaga szczególnego traktowania. Lata bezmyślnego eksploatowania jej zasobów doprowadziły do prawie całkowitego wyczerpania zapasów węgla i ropy, a także do zanieczyszczenia wód i powietrza. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę ze skali zagrożenia,

czytaj dalej