Wymogi dotyczące ekologii dla państw stowarzyszonych

eko

wymogi_dotyczace_ekologii_dla_panstw_stowarzyszonych.jpg

Państwa należące do Unii Europejskiej, a także te które kandydują muszą spełnić pewne wymogi. Aby zostać członkiem Unii należy spełnić rygorystyczne warunki związane z budżetem i finansami. Jeśli chodzi o ekologię to również jest konieczne dostosowanie się do wytycznych Unii. Polska podpisując Układ Europejski także zdecydowała się na realizację pewnych kwestii.

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń powietrza i wód należy kontrolować ich poziom. Państwa są też zmuszone do ochrony zagrożonych wyginięciem zwierząt i roślin, a także do ochrony lasów. Istotne znaczenie ma też promowanie technologii nie zagrażających środowisku, takich jak czyste paliwa. Dużą rolę spełniają tu obywatele, bowiem od ich aktywności zależy sprawność działań lokalnych.

Podnoszenie świadomości społecznej na temat sposobów ochrony środowiska również powinno leżeć w gestii państw. Liczba niezbędnych warunków dla państw ciągle się powiększa. Od 2020 roku nowo oddane do użytku budynki muszą przestrzegać norm dotyczących ograniczenia zużycia energii. Chodzi o jak największe wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i równocześnie minimalnej emisyjności szkodliwych substancji.

Wymogi ekologiczne zaczynają się pojawiać coraz częściej w wielu różnych dziedzinach. Miało to miejsce również w rolnictwie. Uzależniono 30% dopłat dla rolników od tego czy w swoich uprawach zastosują się do ekologicznych wymogów Unii. Istotne warunki Wspólnota stawia też samorządom terytorialnym państw.

kalka orientacja.net.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Zmiany klimatu w przyszłości

Pomimo wielu badań, nie wszyscy naukowcy są zgodni co do kwestii klimatu. Część z nich opowiada się za tym, że pomimo zmian, nie mamy się czego obawiać, zaś inna grupa twierdzi,