Jak Polska dba o środowisko?

eko

jak_polska_dba_o_srodowisko.jpg

Kwestia ochrony środowiska odgrywa w Polsce spore znaczenie. Już w średniowieczu weszły w życie pewne zasady, które miały ochraniać dzikie zwierzęta. Obecnie o stan przyrody dba Ministerstwo Środowiska, które poprzez wydawane akty prawne wyznacza przepisy. Działania Polski są w dużej mierze zależne od zarządzeń Unii Europejskiej. Członkostwo we Wspólnocie oznacza bowiem dostosowanie prawa krajowego do prawa europejskiego, a w kwestii środowiska, istnieje wiele zaleceń.

W Polsce istnieją różne formy ochrony przyrody. Przykładem mogą tu być parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne czy pomniki przyrody. Wraz z przystąpieniem w 2004 roku do programu europejskiego „Natura 2000” Polska zdecydowała się realizować wspólną politykę ochrony środowiska. Dotyczy on szczególnych, zagrożonych wyginięciem gatunków oraz siedlisk przyrodniczych, które obecnie zajmują 20% powierzchni kraju. Programem UNESCO – „Man and Biosphere” objętych zostało również kilka polskich parków narodowych( Babiogórski, Słowiński, Tatrzański, Karkonoski, Bieszczadzki, Kampinoski, Poleski ) i jeden rezerwat ( Rezerwat Jezioro Łuknajno ).

Chroni on najcenniejsze obszary przyrodnicze. Na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO wpisany został również Białowieski Park Narodowy. Dużą rolę odgrywa też w Polsce Liga Ochrony Przyrody. Powołana została w 1928 roku i od samego początku wspiera wszelakie działania związane ze środowiskiem. Swoją działalność opiera głównie na promowaniu edukacji i popularyzowaniu wiedzy dotyczącej ekologii.

Drukujemy naklejki reklamowe do akcji promocyjnych biuro rachunkowe lublin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Jak możemy dbać o środowisko?

Ochrona środowiska powinna leżeć na sercu każdemu człowiekowi. W końcu to od obywateli zależy sukces każdego przedsięwzięcia zapoczątkowanego przez rząd. Bez ich aktywności i