Europejska Polityka Ekologiczna

eko

europejska_polityka_ekologiczna.jpg

Wszystkie państwa, które przystąpiły do Unii Europejskiej muszą przestrzegać wytycznych polityki ekologicznej, którą zgodziły się realizować poprzez podpisanie szeregu międzynarodowych dokumentów. Konieczne było również dostosowanie prawa wewnętrznego, do tego obowiązującego we Wspólnocie. Głównym celem jest osiągnięcie takiego wzrostu gospodarczego i standardu życia, który jednocześnie nie przyczyni się do pogorszenia się stanu środowiska. Polityka ekologiczna Unii ma charakter prewencyjny. Zapobieganie jest bowiem mniej kosztowne niż zwalczanie.

Główne zasady zostały ustanowione w Traktacie Ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Jedną z najważniejszych jest zasada „zanieczyszczający płaci”. Skierowana jest przeciwko fabrykom i przedsiębiorstwom produkcyjnym. Mówi ona, że koszty związane z usuwaniem szkód powinien ponieść ich rzeczywisty sprawca. Kolejną jest zasada partycypacji publicznej, która zakłada aktywność obywateli w sferze ochrony środowiska na poziomie lokalnym, do czego konieczne będzie oddelegowanie części uprawnień do samorządu terytorialnego.

Istotne znaczenie dla państw członkowskich ma zasada sprawiedliwości społecznej. Według niej kraje powinny być obciążone taki kosztami związanymi ze środowiskiem, z jakimi mają szansę sobie poradzić. Te i wiele innych zasad tworzy „Środowiskowy Program Działania”. Koncepcje te mogą zostać zrealizowane jeśli wszystkie państwa równie aktywnie będą promować nowe, przyjazne dla środowiska technologie i produkty. Jest to niezbędne dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

http://www.bisnode.pl/blog/ http://sklep.arbix.pl/42-kalka www.najkobiety.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Organizacje dbające o środowisko

Oprócz rządów krajowych i instytucji skupiających państwa, o środowisko dbają też wszelakie organizacje pozarządowe. Praktycznie w każdym kraju można spotkać jakieś stowarzyszenie, które działa na