Środowiskowe programy ramowe UE

eko

Niezwykle ważną inicjatywą UE, która tak naprawdę dała początek obecnym koncepcjom dotyczącym ochrony środowiska, są programy ramowe opracowywane w latach 1973-1987. Każdy z sześciu programów przedstawiał zbiór zasad i strategii, które miały zostać wcielone w życie w wyznaczonym przedziale czasowym. Obowiązywanie programów wiązało wszystkich członków Unii. Pierwszy program został przydzielony na lata 1973-1976.

Wprowadzone w nim zasady obowiązują do dnia dzisiejszego. Można tu wymienić zasadę subsydiarności, prewencji oraz zasadę „zanieczyszczający płaci”. Postulowano też zwiększenie poziomu edukacji ekologicznej. Drugi program ( 1977-1981 ) potwierdził wcześniej ustalone cele i wskazał na konieczność ograniczenia poziomu hałasu oraz zanieczyszczeń wody i powietrza.

Kolejny, na lata 1982-1986, mówił o zachowaniu równowagi pomiędzy rozwojem gospodarczym a ochroną środowiska i poszukiwaniu nowych, czystych technologii. Program czwarty ( 1987-1992 ) to już zintegrowanie polityki środowiskowej z wszelkimi innymi prowadzonymi politykami i zaostrzenie norm. Na program piąty ( 1993-2000) spory wpływ miał Traktat z Maastricht. Wprowadzono tutaj kluczową zasadę zrównoważonego rozwoju, koncepcję współodpowiedzialności i jeszcze raz zasadę subsydiarności.

W ostatnim programie, który obowiązywał do roku 2010 bardziej szczegółowo zajęto się kwestiami środowiska, kładąc szczególny nacisk na odwrócenie zmian klimatycznych, zachowanie różnorodności biologicznej i odpowiedniej ilości zasobów i odpadów. Na następne lata również wyznaczony został szereg strategii, które mają poprawić stan środowiska na świecie.

Zobacz informacje jakie daje gazeta goleniowska czyli tygodnik lokalny biuro rachunkowe warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Znaczenie metali szlachetnych w gospodarce

Do metali szlachetnych, które występują jako surowiec naturalny w przyrodzie zaliczamy: złoto, srebro i platynę. Złoto i platyna są minerałami rzadkimi i dość trudnymi