Środowiskowe programy ramowe UE

eko

Niezwykle ważną inicjatywą UE, która tak naprawdę dała początek obecnym koncepcjom dotyczącym ochrony środowiska, są programy ramowe opracowywane w latach 1973-1987. Każdy z sześciu programów przedstawiał zbiór zasad i strategii, które miały zostać wcielone w życie w wyznaczonym przedziale czasowym. Obowiązywanie programów wiązało wszystkich członków Unii. Pierwszy program został przydzielony na lata 1973-1976.

Wprowadzone w nim zasady obowiązują do dnia dzisiejszego. Można tu wymienić zasadę subsydiarności, prewencji oraz zasadę „zanieczyszczający płaci”. Postulowano też zwiększenie poziomu edukacji ekologicznej. Drugi program ( 1977-1981 ) potwierdził wcześniej ustalone cele i wskazał na konieczność ograniczenia poziomu hałasu oraz zanieczyszczeń wody i powietrza.

Kolejny, na lata 1982-1986, mówił o zachowaniu równowagi pomiędzy rozwojem gospodarczym a ochroną środowiska i poszukiwaniu nowych, czystych technologii. Program czwarty ( 1987-1992 ) to już zintegrowanie polityki środowiskowej z wszelkimi innymi prowadzonymi politykami i zaostrzenie norm. Na program piąty ( 1993-2000) spory wpływ miał Traktat z Maastricht. Wprowadzono tutaj kluczową zasadę zrównoważonego rozwoju, koncepcję współodpowiedzialności i jeszcze raz zasadę subsydiarności.

W ostatnim programie, który obowiązywał do roku 2010 bardziej szczegółowo zajęto się kwestiami środowiska, kładąc szczególny nacisk na odwrócenie zmian klimatycznych, zachowanie różnorodności biologicznej i odpowiedniej ilości zasobów i odpadów. Na następne lata również wyznaczony został szereg strategii, które mają poprawić stan środowiska na świecie.

Zobacz informacje jakie daje gazeta goleniowska czyli tygodnik lokalny Grupa Ergis posiada swoje biuro rachunkowe Numeratis sp. z o. o. w Toruniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Znaczenie metali szlachetnych w gospodarce

Do metali szlachetnych, które występują jako surowiec naturalny w przyrodzie zaliczamy: złoto, srebro i platynę. Złoto i platyna są minerałami rzadkimi i dość trudnymi