Coraz więcej ozonu

Kasia
Dziura ozonowa to jeden z tych problemów ekologicznych, o których słyszał każdy mieszkaniec cywilizowanej części świata. Już dzieciom w szkole powtarza się, że braki w warstwie ozonowej mają niekorzystny wpływ na ludzki organizm i ziemską atmosferę. Ozon z punktu widzenia życia na ziemi pełni funkcję warstwy ochronnej, zatrzymując część promieniowania ultrafioletowego emitowanego przez Słońce.

Najważniejszą przyczyną stopniowego zanikania warstwy ozonowej są freony, znajdujące się w wielu użytkowanych przez nas produktach, takich jak kosmetyki. Freony pojawiają się także produkcji przemysłowej. Wysokie stężenie freonów w atmosferze rozbija cząsteczki ozonu i prowadzi do powstawania luki w warstwie otaczającej Ziemię. To właśnie dziura ozonowa. Luka ta jest szczególnie dobrze widoczna w okolicach biegunów. Nie wynika to z większego stosowania substancji zawierającej freony w tym obszarze, a z cyrkulacji atmosfery.

Brak warstwy ochronnej jest szkodliwy zarówno dla dużych i skomplikowanych organizmów, takich jak ludzie, ale również dla znacznie prostszych stworzeń, np. dla wielu gatunków roślin. W ostatnim przypadku nadmierna dawka promieniowania ultrafioletowego prowadzi do uszkodzenia chlorofilu, czyli istotnego elementu systemu metabolicznego. W przypadku ludzi możemy mówić o zwiększonej podatności na nowotwór skóry oraz o chorobach oczu. Zanikający ozon ma także konsekwencje globalne, tzn. prowadzi do zmian klimatycznych.

Po tej dawce negatywnych informacji, czas na wiadomość pozytywną. Jak wspomnieliśmy na początku, o problemie dziury ozonowej ucząc się nawet dzieci. Dziś wiemy już, że edukacja i działania podjęte przez rządy kolejnych krajów w celu ograniczenia emisji szkodliwych substancji przynoszą pożądane skutki. Najnowsze badanie pokazują, że dziura ozonowa powoli się regeneruje i aktualnie jest najmniejsza w ciągu ostatniej dekady.

Szkoła milanówek, na zajęciach z przyrody uczy dzieci, jak dbać o środowisko. Dzieci zdobywają doświadczenie, które mogą wykorzystać w życiu codziennym aby lepiej dbać o środowisko.
W drukarni Booklet zamówisz naklejki firmowe różnego rodzaju atl-group.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Wymogi dotyczące ekologii dla państw stowarzyszonych

Państwa należące do Unii Europejskiej, a także te które kandydują muszą spełnić pewne wymogi. Aby zostać członkiem Unii należy spełnić rygorystyczne warunki