Krytykowany Szczyt Ziemi

Kasia

Ochrona naszej planety to nie tylko wprowadzanie kolejnych przepisów i ich egzekwowanie, ale również liczne dyskusje i tysiące badań. Wymiana poglądów przedstawicieli kolejnych państw pozwala na wypracowanie wspólnych stanowisk, co z kolei podnosi skuteczność ochrony środowiska. Jednak nie każda konferencja i nie każdy szczyt dają dobre wyniki. Zdarza się, że spotkania tego typu są szeroko krytykowane. Tak było w przypadku Szczytu Ziemi, który odbył się w Rio de Janeiro w 1992 roku.

Podstawowym zarzutem stał brak podjęcia decyzji, które prowadziłyby do realnych działań. Mimo wielu podpisanych dokumentów i umów, szefowie rządów lub prezydenci niemal stu osiemdziesięciu krajów zdołali jedynie zarysować ekologiczne cele, nie decydując się na podjęcie poważniejszych kroków. W związku z brakiem wymiernych efektów musiało pojawić się pytanie o sens organizowania tego typu konferencji, zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę, że przedsięwzięcia takie pochłaniają ogromne środki finansowe, które przecież mogłyby zostać przeznaczone na cele bezpośrednio związane z ochroną środowiska.

Kontrargumentem na zarzuty może być to, że spotkania na szczeblu międzynarodowym są doskonałą metodą budowania świadomości ekologicznej. Gdy przez kilka dnia najważniejsze media większości krajów mówią o ochronie środowiska, społeczeństwo zaczyna rozumieć powagę tego zagadnienia. Pytanie, czy ten pozytywny skutek jest wart nakładów finansowych przeznaczonych na organizację Szczytu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Next Post

Międzynarodowa ochrona środowiska

Skuteczna ochrona środowiska jest możliwa, ale najlepsze efekty przynosi dopiero wtedy, gdy podobne środki zapobiegające degradacji stosowane są w różnych krajach. Na świecie powstało kilka ważnych programów ochrony środowiska o ambicjach międzynarodowych. Jednym z nich jest Konwencja Ramsarska powstała już w 1971 roku. Jej nazwa pochodzi o