Organizacje dbające o środowisko

eko

organizacje_dbajace_o_srodowisko.jpg

Oprócz rządów krajowych i instytucji skupiających państwa, o środowisko dbają też wszelakie organizacje pozarządowe. Praktycznie w każdym kraju można spotkać jakieś stowarzyszenie, które działa na rzecz przyrody. Mają one jednak ograniczoną terytorialnie działalność. Istnieje jednak kilka ugrupowań o charakterze transgranicznym, które posiadają swoje oddziały w wielu różnych państwach. Jednym z największych jest WWF czyli „Światowy Fundusz na rzecz Przyrody”.

Organizacja ma charakter międzynarodowy. Jej celem jest powstrzymanie dalszej degradacji środowiska i ochrona zagrożonych gatunków. W Polsce, dzięki działaniom WWF udało się zwiększyć liczbę obszarów chronionych, co sprzyja realizacji europejskiego programu „Natura 2000”, a także wzmocnić prawo ochrony przyrody. Kolejną znaną organizacją jest Greenpeace. Uchodzi ona za najbardziej niezależną, gdyż nie przyjmuje funduszy od jakichkolwiek firm, czy rządów, wspierają ją jedynie sympatycy.

Greenpeace skupia się na ratowaniu lasów i oceanów, sprzeciwia się energii atomowej, promując tę, która pochodzi ze źródeł odnawialnych. Obecnie dużą rolę odgrywają też w proteście przeciwko odwiertom w Arktyce. Kolejnym ugrupowaniem jest Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów ( IUCN ). Współpracuje między innymi z UNESCO, WWF i WHO. Organizacja publikuje „Czerwoną Księgę”, która zawiera listę zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem.

Wśród tego typu stowarzyszeń można wymienić też „Przyjaciół Ziemi”, którzy tworzą federację zrzeszającą organizacje ekologiczne różnych państw. Działają oni na rzecz zrównoważonego rozwoju i prowadzą liczne kampanie.

https://unhuman.pl/pol_m_AKCESORIA_Zimowe_Rekawiczki-667.html https://multitax24.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Zieleń na dachu

Nawet dzieci w szkole podstawowej potrafią odróżnić środowisko naturalne od sztucznie stworzonego przez człowieka. Wiedzą też doskonale, że to pierwsze jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszych organizmów, a co za tym idzie – po prostu lepszego samopoczucia. Kolejny banalny fakt jest jednak taki, że ludzi na ziemi jest coraz więcej […]