Fundusze europejskie dla ochrony środowiska

fundusze_europejskie_dla_ochrony_srodowiska.jpg

Wraz z końcem 2013 roku zakończy się etap wykorzystania funduszy europejskich przeznaczonych na ochronę środowiska. Rozpoczął się on w roku 2007, a kolejne dotacje zostaną przyznane w 2014 roku. W związku z tym Polska otrzymała ponad 36 miliardów euro. Znaczna część pochodzi ze środków UE, zaś pozostała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ciągu tych pięciu lat, nadrzędny cel przyznano Programowi „Infrastruktura i Środowisko”. Pierwszy priorytet dotyczy gospodarki wodno-ściekowej. Opiera się na modernizacji kanalizacji i oczyszczalni ściekowej. Skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw zajmujących się tą branżą. Kolejny priorytet związany jest z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi.

Działania będą polegać na budowie składowisk, wzmożonym recyklingu oraz polepszeniu stanu obszarów zdegradowanych. Trzeci priorytet polega na odpowiednim zarządzaniu zasobami i przeciwdziałaniu zagrożeniom środowiska. Chodzi o przygotowanie skutecznych planów w przypadku awarii czy powodzi oraz monitoring stanu wód, powietrza i poziomu hałasu. Czwarty priorytet dotyczy przedsiębiorstw, a konkretnie wymogów dotyczących ochrony środowiska, które muszą zostać spełnione. Zalicza się tu m.in. ograniczenie liczby odpadów, ich recykling i wykorzystanie materiałów pochodzących ze źródeł odnawialnych. Ostatni priorytet związany jest z ochroną przyrody i kształtowaniem postaw ekologicznych. Chodzi o zwiększenie liczby projektów szkoleniowych i programów edukacyjnych.

prywatyzacja, wejście na gpw oferta publiczna skorzystaj z oferty publicznej, kup akcje

Unia Europejska oczywiście dokładnie kontroluje to w jaki sposób fundusze są wykorzystywane i czy nie dochodzi do żadnych nadużyć.

prowadzenie rejestru aktywów przez depozytariusz oraz kontrola zarządzania funduszem zastanawiasz się ile wynosi Twój kapitał zgromadzony? sprawdź!

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *