Akty europejskie dotyczące ekologii

eko

Pierwsze konkretne decyzje dotyczące ochrony środowiska znalazły się w Jednolitym Akcie Europejskim z 1986 roku. Zawarte w nim przepisy opierają się na zasadzie pomocniczości Unii Europejskiej. Chodzi o to, że Wspólnota podejmuje jakiekolwiek działania tylko jeśli, mogą one być lepiej zrealizowane na szczeblu federalnym niż krajowym. Konkretne działania pozostawia się państwom zrzeszonym. Wspomina się również o racjonalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych i ochronie życia ludzkiego. Duże znaczenie miała dyrektywa z 1988 roku. Zakładała ona utworzenie jednolitej procedury administracyjnej dotyczącej projektów gospodarczych. Miało to na celu lepszą kontrolę tego typu przedsięwzięć. Lata 90 to okres wzmożonej aktywności i rosnącego zainteresowania tematem ochrony środowiska.

Polityka ekologiczna została zsynchronizowana z polityką gospodarczą, oznacza to, że dziedziny takie jak rolnictwo, transport czy energetyka muszą uwzględniać problemy związane ze środowiskiem. Program „O Trwały i Nieszkodliwy Rozwój dla Środowiska” zaczął być realizowany w 1993 roku. Podzielone zostały wtedy kompetencje pomiędzy Wspólnotę a państwa stowarzyszone. Podkreślono wagę zasady zrównoważonego rozwoju i zasady subsydiarności. Kolejny był Traktat Karty Energetycznej. Zakładał on minimalizację niekorzystnych efektów, które wywierają wpływ na środowisko. Wprowadził też zasadę „zanieczyszczający płaci”. Tak naprawdę ciężko jest wymienić wszystkie dokumenty regulujące przepisy dotyczące ekologii. Obecnie funkcjonuje około 300 aktów prawnych, które zajmują się tą kwestią.

Jednolite standardy gwarantują zrozumienie przepisów wszystkim państwom członkowskim.

https://supportme.pl/lp/biuro-podatkowe-poznan https://rkc.com.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Unia Europejska i jej działalność w dziedzinie klimatu

Okres uprzemysłowienia oprócz niewątpliwych korzyści przyniósł też ze sobą wiele nieprzyjemnych skutków. Jednym z nim jest zmiana klimatu, a